Byta handläggare

En pojke är omhändertagen enligt LVU. Föräldrarna ligger i en infekterad vårdnadstvist och socialtjänsten i en mindre kommun gjorde ett omedelbart omhändertagande baserat på uppgifter från ena föräldern.

Då kommunen är liten så är det samma socialsekreterare som hanterat familjen från snabbyttrandet, vårdnadsutredningen, X antal orosanmälningar och nu LVU, placeringen till familjehemmet, uppföljning av familjehemmet, intervjuer av barnet som är placerat och även uppföljningen av vårdplanen.

Då denna socialsekreterare ända sedan snabbyttrandet varit starkt partisk så går det att begära en ny socialsekreterare för LVU placeringen för att bryta partiskheten?

oroligpappamorfarfarfar

Kommentarer

Hej

Vi förstår av ditt mail att du hamnat i en svår situation.

I många kommuner finns det två handläggare i ärenden gällande barn. Det kan dock variera beroende på vilken kommun det gäller.

När det gäller byte av handläggare är det ett önskemål som du ska framföra till handläggarens arbetsledare. Möjligheten finns att kontakta chefen, både via mail och via telefon, och begära ett möte där du får möjligheten att framföra dina synpunkter vad gäller handläggningen av ditt barn.

Om du är missnöjd har du möjligheten att även kontakta IVO som är en tillsynsmyndighet för socialtjänsten.

Hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter