Vårdnad, byte av skola, hemmasittare

Hej! Jag är förälder till ett barn som mår dåligt på sin nuvarande skola. Det är en skola med mycket problem, etc och hon trivs inte. Hon äör borta från skolan i stort sett 30 till 40%. Hon har själv föreslagit byte av skola på annan ort utanför Malmö, men hon är beredd att pendla. Hon är snart 14 år opch går i sjuan.

Problemet är att den andra förälder motsätter sig detta byte och bara vägrar gå med på att dottern får börja på den skolan hon har valt. Min fråga är, hur jag ska gå vidare? Att prata med varandra mer börjar kännas lönlöst...

pippi

Kommentarer

Hej
Vi förstår att ni som föräldrar är oense om vilken skola er dotter ska gå på.

För att bättre kunna kommunicera med varandra kan ni vända er till familjerätten där ni bor och ansöka om samarbetssamtal.
Om ni bor i Malmö är telefonnumret 040- 345248 och de har telefontid mån-fre 10.00-11.30.

I din fråga framgår inte om ni som föräldrar är gemensamma vårdnadshavare eller om någon av er har ensam vårdnad.

Om någon har ensam vårdnad om barnet innebär det att den vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, däribland vart barnet ska gå i skolan, 6:11 FB.

Om det istället är så att ni har gemensam vårdnad har ni istället rätt och skyldighet att tillsammans bestämma det som rör barnets personliga angelägenheter, 6:13 FB. Det är alltså den eller de som har vårdnaden om barnet som ska besluta var barnet ska gå i skolan.

Det finns inga regler kring hur man ska agera om föräldrar med gemensam vårdnad inte kommer överens om var barnet ska gå i skolan.
Den juridiska lösningen som finns är istället att någon får ensam vårdnad över barnet.
För att en förälder ska få ensam vårdnad över barnet kan ni avtala om detta, för att avtalet ska vara giltigt ska det även godkännas av socialnämnden, 6:6 FB. Socialnämnden utgår vid ett eventuellt godkännande från vad som är barnets bästa. En förälder kan även gå till domstol för att få rätten att besluta om ensam vårdnad, 6:5 FB. Domstolen gör då en bedömning utifrån vad som är bäst för barnet.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter