Dysfunk samarbete mellan 2 vårdnadshavare

Om samarbete mellan 2 VH ej funkar, hur kan soc då hjälpa till? Barnen far illa pga det. Ska man göra en soc-anmälan? Kan ni gå in och kommunicera mellan oss så att vi slipper ha med varandra att göra? Pappan bor i en annan stad och mamman undanhåller information om barnens skolbyte, problem I skolan, NTP-utredning osv.

Tack!

Fanny

Kommentarer

Hej,
Det låter som en jobbig situation där svårigheter att samarbeta påverkar ert barn vilket självklart inte är bra.

Separerade föräldrar kan få samtalsstöd för att kunna samarbeta kring frågor som gäller barn. Samtalen utgår från barnets behov av båda sina föräldrar och syftar till att hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgänge.

Om du bor i Malmö kan du vända dig till familjerätten

Telefon: 040-34 52 48
Telefontider: Måndag–fredag klockan 10.00–11.30.
E-post: familjerattsbyran@malmo.se.
För personliga besök har vi öppet varje torsdag mellan klockan 09.00 och 12.00

Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från förälder eller på uppdrag av domstol.
Samarbetssamtalen
-är frivilliga
-är kostnadsfria
-förutsätter att båda föräldrarna vill delta
-omfattas av sekretess
-registreras eller journalförs inte.

Hoppas situationen förbättras för er.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter