Behov av någon med kunskap av rätt och fel ang. Mitt fall

Jag är en 43 årig mamma till en pojk på 2år med speciella behov. Har varig sjukskriven många, för bl a PSTD ADHD och återkomma depressioner. Bor på socialtjänsten referens boende just nu, sen för 2018 blivit vräkt från min kommunalt kontrakt. Allt har tagit hårt på mig och min son. Nu börjar allting om igen och jag känner mig redan besegrad då socialtjänstens alla MÅSTE! Känner att jag skulle behöva ha någon kunnig av alla dessa lagar som soc används av? För ljuga eller kringgå deras egna vet jag idag att dem kan utöva. Snälla hjälp mig att få hjälp med ta rätt beslut för min son och mig. Var finner jag det?

Vem står på min sida?

Kommentarer

Hej!
Det låter som om du hamnat i en situation där du fått olika krav på dig från socialtjänsten, som du inte riktigt förstår. Vi förstår också som att du omges av lagparagrafer, där du inte förstår innehåll eller betydelse och vad som förväntas av dig. Om man lever i en redan utsatt situation kan detta bli övermäktigt.

Det är svårt att svara dig på var du kan få exakt hjälp med det du efterfrågar.
Ett tips kan vara att du bokar tid med handläggare för genomgång av utredningen, vad som förväntas av dig och vad du kan få för stöd och hjälp för att genomföra förväntningarna.

Ett annat alternativ är om du har någon du litar på som kan följa med på möten med socialtjänsten för att efteråt kunna hjälpa dig att sortera i all information.

Du skriver att din pojke har speciella behov. Om ni har kontakt med barnhabiliteringen kan de vara dig till stöd och hjälp för att din son och du ska få det bättre. Det finns kuratorer och andra stödpersoner som kan vara dig till hjälp.

De lagparagrafer du möter, kan du googla på och läsa om.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter