Orosanmälan

Om någon gjort en orosanmälan till soc. Är ma skyldig att komma på samtal dit om man är vårdnadshavare till barnet som orosanmälan handlar om?

Violafiola

Kommentarer

Hej!
Det bästa är att medverka och att samarbete med socialtjänsten i utredningen. Då får du också löpande information om vilka kontakter och information som inhämtas.

Du kan inte tvingas att medverka med utredningen kommer att fortgå och uppgifter som behövs kommer att inhämtas från exempelvis skola, BVC etc. Jag tycker dock det är viktigt att dina synpunkter kommer fram i utredningen.

Hoppas det löser sig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter