När min son blev misshandlad av personal i skolan så jag var tvungen att byta skola men även har flera ärende hos socialen om socialen vet redan om allt om han så måste man endå göra efter utredning

Jag ondrar

Kejo

Kommentarer

Hej!
Vi råder dig att prata med socialtjänsten som vill utreda situationen. De kan svara på dina frågor. Det är socialtjänsten som gör bedömningen om orosanmälan rör samma sak som tidigare eller om det är en ny situation som behöver utredas.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter