Hela målet bygger på tolkningar och faktafel, utelämnande av fakta.

Förenklat. Jag anklagas, låstes in på LPT, fick inte träffa min dotter, överklagade LPT i domstolen för det och vann. "Åtalspunkten gäller ngt jag sagt då jag hade under 2, 0 i blodsocker, typ 1 diabetes. Den medicinska informationen utelämnades i anmälan mot mig. Min krisreaktion på det befängda bemötandet, dömandet på sockontoret kallades psykos, av soctanterna. När jag läst BICC inser jag hur allt går att vrida mot mig, sjukdom och trauman kallas riskfaktorer. Var kan jag få ngnsorts rättshjälp mot de konkreta felaktigheter och kränkningar som jag utsätts för genom socutredning? Och jodå, har flera hundra högskolepoäng och fast jobb osv.....

dömd på förhand

Kommentarer

Hej!
Beklagar att du känner dig kränkt och felbehandlad av socialtjänsten.

Vad jag förstår har du tagit del av utredningen som gjorts av socialtjänsten. Det innebär att Innan utredningen avslutas har du rätt att bemöta konkreta felaktigheter och ha synpunkter avseende utredningen, dock ej socialtjänstens bedömning. Dina synpunkter ska skriftligen dokumenteras och även framkomma i den skriftliga utredningen innan den avslutas. Om du är missnöjd med utredningsförfarande kan du även kontakta IVO som är socialtjänstens tillsynsmyndighet samt chefen på enheten.

Det innebär inte automatiskt att socialtjänsten kommer att ändra sin bedömning men det är av vikt att om det finns nya uppgifter, ska dessa komma till socialtjänsten kännedom då detta kan påverka bedömningen och i dess förlängning även besluten.

Hoppas svaret kan vara dig till hjälp.

Vänligen

Soctaterna

Soctanter