Jourlägenhet?

Hej.

Om man blir beviljad bistånd till akutboende/jourlägenhet, hur länge brukar man få bo i dessa innan man kommer till någon annan boendeform? Undrar därför en del menar på att man endast får bo tillfälligt någon månad medan andra menar på att det kan förlängas och man kan bo i en sådan lösning upp till ett halvår eller mer? Är det samma sak i Malmö och vad stämmer?

G

Kommentarer

Hej!
Du undrar hur länge du kan behöva vara kvar i ett akutboende innan det kan bli aktuellt med andra boendeformer.

Vi kan inte svara på exakt hur lång tid det tar utan det varierar beroende på situation. Det bästa är att du pratar med din socialsekreterare för att få en tidsram att förhålla dig till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter