Bostaden

Hej jag har förlora mitt lägenheten på2017/10 jag e hem lös jag bor där 2 månad och där jag bili trott nu jag har skuld hos kronofogden jag kan inte få bostaden men jag har jobb tillsvidare i kommunal Malmö stad vad ska man göra jag behöver hjälp nu

Abbas

Kommentarer

Hej!
Du har skulder och är utan bostad men du har ett arbete. Det är ju helt otroligt bra av dig att du har skaffat dig ett arbete trots att du inte har en fast plats att bo på.

Vi tror att du hade kunnat bli hjälpt av att kontakta Budget och skuldrådgivningen och även den kommunala bostadsrådgivningen. Där kan du få hjälp med din skuldsituation och även hur du kan göra för att söka bostad. Vi lägger länkar till hur du gör för att få kontakt.

https://malmo.se/Service/Stod-och-omsorg/Forsorjning-och-ekonomi/Budget-...

https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Hitta-tomt-och-boende/Bostadsradgi...

Vi hoppas det löser sig för dig så att du får en mer stabil bostadssituation och inte bara behöver bo två månader i taget.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter