Ang min pojkvän

Hej!

Det är så att jag fått en soc anmälan pgr av att min dotter var med om en olycka med pojkvännens hund.

Polisen blev tillkallade och dom förhörde ägaren men inte min dotter.
Dom frågade vems hunden var och var ägaren var.

Det slutade med att dom tog killen för grov olovlig körning.
Och med hunden att det skulle göras en amälan om tillsyn eller något på djur.
Jag fick samma sak men att dom skulle meddela soc det?
Nu har jag fått ett samtal där jag ska ha möte ang min kille (ej barnens pappa eller boende hos mig)
Samt att dottern hade lite kläder på sig när hon var ute med hunden.

Varför det?
Varför ska soc dras in i detta?
Jag är skötsam och alltid varit en bra mamma.
Min kille har haft ett förflutet.
Men till mig säger att han inte gjort något på flera år (ca 10 år, fd missbruk)

Nu blir jag orolig, döljer han något för mig? Varför ska soc bli inblandad pgr av en händelse med hund?
Att han samma dag åkte dit för grov olvolig körning var inte i samband med denna situation utan lite senare.

Nu är jag jätte orolig och vill inte förlora mina barn, dom är mitt allt.

Fundersam

Kommentarer

Hej !
Vi har lite svårt att förstå din fråga men hoppas ändå på att vårt svar är till hjälp för dig.

Polisen har anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § SoL till socialnämnden vilket innebär att de inte kan välja att göra en anmälan om det finns oro för att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. I anmälan beskrivs vad oron avser. Anmälan görs alltså inte mot en vuxen utan gäller barnets situation.

Efter inkommen anmälan kallas ni till möte där ni kommer att delges innehållet i anmälan och få möjlighet att förklara, ge information ställa era frågor kring anmälan och handläggningsförfarande. Socialtjänsten har då till uppgift att göra en bedömning om det finns skäl att inleda utredning.

En utredning syftar främst till att utreda om det finns eventuella behov av insatser till barn eller föräldrar. Ibland avslutas utredningar utan åtgärd. Det är i ytterst sällsynt att socialtjänsten omhändertar barn enligt LVU.

Du uttalar en oro kring om orsaken till anmälan är din pojkväns förflutna eller om han talar osanning. Det bästa är att prata med din pojkvän och/eller kontakta polisen för att få klarhet i det som hänt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter