När skolan gör anmäla till socialen fast barnet går annan skola kan man endå göra efter 6 månader orosanmällan o om socialen vet om fallet så måste det endå utredningen

Jag ondrar om det är rätt att göra efter han anmälan o ifall det är falska anklagas min son o göra han skyldig o varför godes det inte tidigare

Justus

Kommentarer

Hej!

Vi tolkar din fråga på så sätt att din sons gamla skola har gjort en orosanmälan och nu undrar du om de kan göra det i efterhand.

Om skolan har fått veta något som gör att de har en oro finns en skyldighet att anmäla detta. Varför de har väntat så länge kan bara skolan svara på så vi hänvisar dig till att fråga rektor på skolan kring detta.

Även om din son har orätt anklagats för något och att det inte ser ut så längre måste socialtjänsten utreda orosanmälan.

Hoppas svaret är till hjälp för dig.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter