Barnet ledigt när förälder jobbar?

Jag har delad vårdnad med barnets andra förälder. Barnet bor 50/50. Barnets andra förälder jobbar mycket borta. Nu har jag fått veta att barnet inte varit i skolan på tre dagar då föräldern jobbat så barnet har varit hos förälderns mamma på annan ort. Barnet är 10 år.

”Får” man göra så? Jag personligen tycker detta känns olämpligt. Förstår inte varför jag inte ens blivit tillfrågad om barnet kunde varit här och kunnat gå i skolan dessa dagar.

Barnet har även varit hemma någon dag förra året då de försovit sig??

Hej

Kommentarer

Hej!

Det är inte alltid helt lätt att dela uppfostran och omsorgen om ett barn med någon som ibland kan ha andra värderingar eller idéer om barnets bästa.

Det enkla svaret är ja, den andra föräldern kan välja att barnet ska vara en kortare tid hos mormor eller farmor, när det rör sig om några dagar. Du anser att det hade varit bättre för barnet att var hos dig och vi tänker att du kan informera den andra föräldern att du gärna ställer upp när den föräldern jobbar eller annat. Det är ett fint erbjudande från dig men den andra föräldern kan ändå och ha sin fulla rätt att välja.

Om barn skall vara lediga från skolan skall båda vårdnadshavarna skriva under på detta.
Du beskriver att barnet missade tre dagar i skolan och det kan ju hända även för barn som har sammanboende föräldrar. Samma gäller en försovning eller två. Märker läraren att skolfrånvaron ökar eller påverkar skolresultatet kommer ni som vårdnadshavare säkerligen få information om detta.
Det är inte enkelt att komma överens alltid när det gäller barnet. Men det kan vara bra att påminna sig om att den andra föräldern säkerligen gör sitt bästa för att barnet ska ha det bra. Det kan vara bra att veta att barn som växer upp med växelvis boende påverkas mer av föräldrars bråk än av att bo varannan vecka i olika hem.

Vi hoppas att svaret kan vara till någon vägledning och hjälp för dig och barnet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter