Bostadslös

Hej ja är förnärvarnde bostadslös. Min senaste adress ja hade innan ja blev bostadslös är den jag är folkbokförd på. Den stackars damen ja hyrde av kan inte ha mej kvar.som folkbokförd. Då hon jar nya hyresgäster. Jag måste innan veckans slut skrivit mej ngn annanstans. Jag har poste ristante.

Bostadslöse...

Kommentarer

Hej!
Det låter som en knepig situation för dig och vi rekommenderar dig att vända dig till boendesektionen i kommunen du är skriven.

Tyvärr är det en risk som en andrahandsuthyrare tar när någon skriver sig på en adress. Enligt folkbokföringslagen måste alla vara folkbokförda. Det går inte att folkbokföra sig på en postbox, inte heller är poste restante en folkbokföring. Det handlar om var du får din post.

Det går att skriva sig på kommunen, det vill säga du vistas i kommunen men har ingen bostad. Du kan fråga Skatteverket om det och läsa mer på länken nedan.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.8/330541.html

Vi hoppas verkligen att din boendesituation löser sig och att du får den hjälp du behöver snart. Att vara bostadslös är påfrestande och skapar ett utanförskap som är svårt att bryta på egen hand.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter