Har min dotter på 21 år som bor hemma hos mig ingen rätt till ekonomisk hjälp?

Hej
Min 21-åriga dotter bor hemma hos mig. Hon har adhd och har nu gått 1,5år utan någon sysselsättning och utan någon ekonomisk hjälp. Det är jag som mamma som betalar hennes mat, kläder, fickpengar osv. Har hon ingen rätt till något form av bidrag? Vart vänder hon sig isf?
Tacksam för svar

"bankmamman"

Kommentarer

Hej!

Du är bekymrad för din dotter.

Vi ska försöka att besvara dina frågor.

Du har inte längre försörjningsskyldighet till din dotter då hon har fyllt 21 år. Tanken är att hon vid den åldern själv ska försörja sig oavsett om hon bor hemma hos dig eller har eget boende. Om hon bor kvar hemma rekommenderar vi att ni skriver ett inneboendekontrakt (finns att ladda ner på nätet) där ni beskriver vad som ingår gällande gemensamma hushållskostnader så som el, internet och andra gemensamma kostnader.

Det är sedan helt rätt att din dotter om hon inte själv har inkomster som räcker kan ansöka om försörjningsstöd på socialtjänsten i den kommun som hon bor i. Vanligen tittar handläggaren på hur inkomster och utgifter har sett ut de senaste tre månaderna men det kan se lite olika ut. Varje ansökan som hon gör ska hon få ett skriftligt beslut på. Antingen kommer hon att beviljas ekonomiskt bistånd eller så får hon avslag.

Om hon får ett avslag på sin ansökan kan hon överklaga det. Hon får information om hur hon ska gå till väga för att överklaga med beslutet i samband med att hon får ett avslagsbeslut.

Hoppas att du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter