Lvu.

Jag är boendeförälder åt mina 4 barn, efter flera omgångar i tingsrätten under en 5års period, mamman går inte att prata med och hon försöker göra allt flr att jävlas. Nu har soc fått nog och ville placera dom i sol men mamman vägrade lämna ifrån sig 2 av barnen så det blev en lvu. Vad händer efter dessa månader när det har kommit fram till vem som är den lämpligaste föräldern, enligt mig borde mamman ha besök med bevakat umgänge så hon inte kan manipulera dom och i bästa värdar att jag ha ensam vårdnad. Men vad händer alltså sen, kan soc bestämma något av de eller är det tingsrätten, dom vill få ett slut på de hela. Jag med. Men va kan dom göra för att förhindra saker som mamman gör i framtiden.

Ledsen pappa

Kommentarer

Hej!

Det är tingsrätten som beslutar om vårdnaden gällande barnen. Beslutet grundar sig oftast efter att det genomförts en vårdnadsutredning av familjerättsbyrån. För mer information kan du kontakta familjerätten eller socialtjänsten i den kommun du bor i gällande vårdnadsfrågor.

Ett annat alternativ är att du kontaktar en advokat för att diskutera ditt ärende. I hemförsäkringen finns oftast rättsskydd där du kan ansöka om ekonomiskt stöd till detta.

När det gäller LVU är det socialtjänsten som utreder och ansöker till Förvaltningsrätten som tar beslutar om det finns grunder för ett omhändertagande enligt LVU.

I Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, framgår det att:

13 § Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.

Därefter ska vården övervägas (ny utredning) inom sex månader om vården ska fortgå eller avslutas. Denna fråga prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövningen

Men vården kan avbrytas tidigare om vården inte längre behövs.

21 § När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att vården skall upphöra.

Vård som har beslutats med stöd av 2 § skall upphöra senast när den unge fyller 18 år.

Hoppas att du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter