Hemlös

Hej, jag är hemlös och vet inte vart jag ska ta vägen ikväll. Har du något tips?

Samer

Kommentarer

Hej!

Det måste vara väldigt påfrestande att inte ha någonstans att bo eller sova för natten.

Det förväntas av var och en att man ordnar boende på egen hand och att man har pengar till sin försörjning genom arbete eller på annat sätt. Ett tips på en långvarigare lösning är att du ställer dig i bostadskö, tar kontakt med hyresvärdar, tittar efter inneboendemöjligheter eller andrahandskontrakt.

Var och en av oss kan hamna i situationer där man ställs utan arbete, blivit av med sitt boende eller aldrig fått en biljett in på bostadsmarknaden.

Om du står utan boende och utan egna pengar till tillfälligt boende kan du vända dig till socialtjänsten där du bor och ansöka om boende och eventuellt ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten öppnar då utredning som skall leda till ett beslut. Ett beslut skall vara skriftligt och kan överklagas till förvaltningsrätten om det går emot din ansökan. En utredning kan ta tid och socialtjänsten kan begära in olika handlingar av dig. Ditt akuta behov skall dock prövas omedelbart av socialtjänsten.

Hoppas att din boendesituation löser sig snart.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter