Vad ska jag göra?

Jag är 19 år har hoppat av gymnasiet då jag har varit med om problem hemma och inte kunnat fokusera på mina studier. Jag har en pappa som är väldigt extrem i sin religion och jag tror han är en extremist och jag är väldigt rädd ifrån honom och hans åsikter kring saker och ting. Jag får inte klä mig hur jag vill av honom, jag får inte resa med vänner, jag får inte ha egna åsikter utan måste lyda honom annars slår han mig. Har tidigare rymt hemifrån men hade ingenstans att ta vägen så jag blev tvungen att återvända hem. Han har slagit mig flera gånger och han säger ifall jag inte blir religiös så kommer han slå mig tills jag blir det. Jag har lidit i flera år med honom och jag vill rymma igen hur ska jag göra? Jag behöver ett ställe att bo. Han har förstört mitt liv jag är fängslad hemma

Rädd

Kommentarer

Hej

Du ska inte behöva leva under de förhållandena som du beskriver och det är enligt svensk lag förbjudet att slå en annan person vilket innebär att du kan polisanmäla din pappa.

Jag råder dig att kontakta vuxenmottagningen på socialtjänsten i den kommun du bor och berätta om din hemsituation. Tycker du detta är svårt kan du säkert kontakta kuratorn på den skolan där du gick som kan hjälpa dig. Kontakt till socialtjänsten kan göras via telefon eller via mail, titta på deras hemsida. Du är myndig och det råder således sekretess gentemot din pappa så han får inte veta något.

Socialtjänsten kommer att utreda dina behov och ta beslut och insatser gällande din hemsituation. Det finns möjlighet att få skyddat boende om du är rädd att din pappa ska hitta och skada dig.

Vi råder dig att fortast möjligt kontakta socialtjänsten och ansöka om hjälp. Det är du i stort behov av. Var rädd om dig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter