En fråga

Hej!

Om man har regelbundet umgänge med sitt barn, är det svårt för familjehemmet o ansöka om vårdnaden då?

Jennan

Kommentarer

Hej!

När ett barn varit placerat i samma familjehem i minst tre år ska socialtjänsten enligt föräldrabalken särskilt överväga om det finns skäl för att ansöka om att vårdanden ska överflyttas till familjehemsföräldrarna.

När socialtjänsten placerar ett barn i ett familjehem är målet att barnet ska kunna återförenas med sin biologiska familj/vårdnadshavare längre fram. Ibland är en återförening med den biologiska familjen/vårdnadshavare inte möjlig av olika skäl, och där en vårdnadsöverflyttning bedöms som bäst för barnet.

En av de viktiga funktionerna som förordnad vårdnadshavare är att stötta barnet att ha en fortsatt kontakt med sitt biologiska nätverk, och att arbeta för en god relation med föräldrarna gällande umgänget om det är möjligt.

Vi hänvisar dig att prata vidare med barnets handläggare för mer information gällande ditt barns ärende och de funderingar du har.

Du kan även vända dig till Familjerätten som hanterar dessa ärenden för mer råd och stöd för dig.

Familjerätten i Malmö Kommun har en rådgivningstelefon du kan vända dig till för frågor. Du når dem på telefonnummer 040-34 52 48, varje vardag mellan klockan 10.00-11.30.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter