Boendeyta vs boendekostnad

Finns det någon riktlinje för hur trångt eller rymligt människor kan förväntas bo, för att få ner sin boendekostnad enligt socialtjänstens krav?

Hur många kvadratmeter per person är rimligt?

-------
Jag undrar också en helt annan fråga. Finns det några studier på hur trångboddhet påverkar människor psykiskt, fysiskt och socialt?

Undrande

Kommentarer

Hej!

Du undrar kring socialtjänstens riktlinjer kring boende och storlek på lägenheter och om det finns studier kring trångboddhet.

Socialtjänsten utgår från samma normer om godtagbar hyra som Försäkringskassan gör när det gäller kostnader. Det är fastställt för 2019 och är som du skriver mer detaljerat i form av kostnad än i form av kvadratmeter per person.

Det finns flera studier på hur trångboddhet påverkar människor. Sök på internet eller gå till biblioteket för att få hjälp att söka upp aktuell forskning. Utifrån det lilla vi läst om detta verkar det som att trångboddhet och konsvekverser av detta påverkas av fler faktorer än själva trångboddheten, såsom socioekonomiska faktorer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter