Flytta Hemifrån

Hej jag är 19 år vill flytta ut hemifrån men jag vet inte hur jag ska flytta då jag varken får av mina föräldrar och inte har pengar heller. Jag vill flytta hemifrån på grund av att jag har grova problem med min pappa som behandlar mig skit och på grund av min depression så fick jag hoppa av gymnasiet. Han har sagt att ifall jag inte lyder honom så kastar han själv ut mig hemifrån. Har blivit utkastad redan en gång i några dagar. Så jag undrar om socialen kan hjälpa mig med bostad. Kan jag flytta utan att han får reda på det?

S 19 år

Kommentarer

Hej!
Du beskriver en jobbig situation där du har en depression och en mycket påfrestande hemsituation. Vi ska svara på din fråga och ge lite förslag på vad du skulle kunna göra framåt.

Du är myndig och studerar inte på gymnasiet. Den försörjningsplikt som föräldrar har för sina barn gäller alltså inte dig eftersom den gäller när unga studerar på gymnasiet men längst till året de fyller 21.

Det är väldigt svårt för oss att bedöma om du skulle kunna få hjälp av socialtjänsten med bostad. Vanligtvis får unga inte den hjälpen utan det är något som du måste ordna själv genom att först ordna ett arbete och sedan söka bostad.

Vissa unga som har det besvärligt hemma kan välja att studera på exempelvis en folkhögskola där en även kan bo. En studie- och yrkesvägledare vet mer om de olika alternativ som finns för dig om du vill kunna studera samtidigt som du får en möjlighet att flytta hemifrån.

Du har även möjligheten att ansöka om både försörjningsstöd och hjälp med din boendesituation. Det gör du på det socialtjänstområde som du tillhör. Eftersom du är myndig gäller sekretessen, din pappa kommer inte att få vetskap om vad du och socialtjänsten pratar om.

I Malmö finns även Ung Malmö som är inriktade på att hjälpa unga i din situation, de har även en nära kontakt med såväl socialtjänsten som Arbetsförmedlingen och kan vara ett stort stöd för dig för att ditt liv ska kunna bli bättre. Du kan läsa mer om deras verksamhet i länken nedan.

https://malmo.se/Service/Utbildning-och-forskola/UngMalmo.html

Vi hoppas det löser sig och att du får hjälp med såväl din depression som dins livssituation i övrigt.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter