Behandlingshem

Hej!

Jag vet inte riktigt vart jag ska vända mig angående den här frågan. Jag går hos en privat öppenvård för psykiatri men har läst att man måste "uttömma" alla resurser inom landstinget innan man kan ha rätt att söka sig till behandlingshem. Det privata företaget jag går hos har avtal med landstinget. Räcker det att jag har kontakt med dem och att de kontakter soc? Eller måste jag till tillbaka till landstingsdrivna psykiatrin igen?

Trött på självskadebeteenden

Kommentarer

Hej!
Vi förstår att du mår psykiskt dåligt och vill ha hjälp med att göra någonting åt ditt mående.

Du skriver att du går hos ett privat företag som har avtal med landstinget. Du skulle kanske kunna fråga dem hur man går tillväga när man känner att man behöver behandling på ett behandlingshem. Kan de hjälpa dig att komma vidare?

Vi tänker att de borde kunna hjälpa dig med en ansökan till socialtjänsten eller till psykiatrin avseende behandling på ett behandlingshem. Ibland kan psykiatrin och socialtjänsten dela på kostnader för en behandling.

Det viktiga är att du hamnar på ett behandlingshem som har kompetens kring just din problematik och det borde den kontakt du har i dag kunna hjälpa dig bäst med. Du måste dock själv göra själva ansökan.

Hoppas du får den hjälp du behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter