Orosanmälan

Hej, jag undrar bara om en på elevhälsan kan göra orosanmälan ang självskadebeteende utan att först prata med eleven om de? Läste nånstans att den som gör orosanmälan först ska åtminstone berätta för barnet/ungdomen att de måste göra orosanmälan etc, men i mitt fall fick jag iaf inte veta något om det förens kallelsen till ett möte, som jag och vårdnadshavare dessutom inte gick på & ändå inte fått nån ny kallelse eller liknande..

16-åringen

Kommentarer

Hej!
På din fråga tolkar vi det som att du känner dig förbigången av elevhälsan när de har anmält sin oro för dig till socialtjänsten utan att du först blivit informerad.
Rätt eller fel av elevhälsan kan vi inte svara på. Den frågan kan du ställa direkt till de ansvariga för anmälan.

Enligt socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 1§ är bland annat anställda inom skola och hälso - och sjukvård skyldiga att omedelbart anmäla om de i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att ett barn far illa.

Socialtjänstens uppgift är att erbjuda stöd och hjälp till den enskilde utifrån dennes behov och som faller inom socialtjänstens uppdrag. Socialtjänsten arbetar huvudsakligen utifrån att den enskilde och dennes vårdnadshavare, om hen är under 18 år, frivilligt önskar stöd och hjälp. I undantagsfall kan tvångslagstiftningarna LVU och LVM bli aktuella om den enskilde far allvarligt illa och där den enskilde inte på frivillig väg vill ta emot behövlig vård.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter