Övergångslägenhet?

Hej.

Om man eventuellt blir aktuell för något som heter övergångslägenhet/kommunkontrakt , hur lång brukar väntetiden vara från beviljandet av en sånn lösning till att man får tillgång till den lösningen i Malmö?

J

Kommentarer

Hej!

Du undrar hur lång tid det kan ta från att du blivit beviljad övergångslägenhet tills du kan få tillgång till lägenheten.

Vi kan inte svara på den frågan då det inte finns någon tillgänglig genomsnittstid. Prata med din socialsekreterare och fråga om den kan ge dig en ungefärlig tidsram så du vet vad du har att förhålla dig till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter