55årig bror som lever på sina föräldrar 93 och 87 år gamla

Min bror har bostad i en förort till Stockholm. Han har under många månader inte försörjt sig själv och har varje månad fått pengar av våra gamla föräldrar. Deras pengar börjar sina nu. De och jag är mycket oroliga för hur detta kommer sluta. Han verkar själv inte vara orolig utan förväntar sig fortsatt ekonomisk hjälp. Inga missbruksproblem men psykisk sjukdom som han själv inte vill prata om.
Han har sökt jobb, vet ej hur det är nu.
Jag har föreslagit att han ska söka hjälp hos Soc, A-kassa, läkare osv men han blir bara arg och vill inte prata med oss på ett tag.
Vad går att göra? Vilka rättigheter kan han ha?
Är det någon idé att jag skriver en orosanmälan?
Mvh "orolig syster"

Orolig syster

Kommentarer

Hej!
Det låter som att dina föräldrar försatt sig i en besvärlig situation. Dina föräldrar har ingen försörjningsskyldighet för din bror. Dina föräldrar borde gränsa och sätta ner foten då han ber dem om pengar. Kanske finns det någon anhörig eller vän som kan hjälpa dem att förklara för din bror att han inte kan få mer pengar av dem.

Din bror bör vända sig till den socialtjänst han tillhör och där göra en ansökan om ekonomiskt bistånd. Din bror kan också få hjälp med sin psykiska hälsa genom att vända sig till psykiatrin. Om du känner stark oro för din bror och vet med dig att dina föräldrar eller du som syster inte kan nå honom, så tycker vi att set är all idé att göra en orosanmälan avseende vuxen till socialtjänsten. I denna anmälan skall det tydligt framgå vad oron består av och hur den har accelererat.

En ansökan om ekonomiskt bistånd kan vara skriftlig eller muntlig. Till ansökan ska bifogas styrkta uppgifter om sysselsättning, inkomster och de utgifter som personen vill ansöka om bistånd till.
Enligt 4 kap. 3 § SoL lämnas försörjningsstöd för skäliga kostnader för:
- livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon (riksnormen)
- boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa, (skäliga kostnader utanför riksnormen)

Hoppas vårt svar är till någon hjälp för er alla i denna situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter