Bostadsbidrag

Hej. Jag är 16 år och behöver en egen bostad för mig själv med bidrag för boende utgifter/omkostnad. Hur går jag till väga?

Ejsnnsnsl

Kommentarer

Hej
Du skriver att du behöver en egen bostad för dig själv. Vi vet inte varför du som bara är 16 år anser att du skulle behöva en bostad för dig själv.

Generellt kan sägas att hyresvärdar inte hyr ut lägenheter till minderåriga utan inkomst.
Dina föräldrar/vårdnadshavare är försörjnings/underhållsskyldiga för dig eftersom du är minderårig.

I Föräldrabalken 7 kapitlet 1 § står att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år.
Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna/vårdnadshavarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Detta gäller även om dina föräldrar inte är sammanboende och om det utgått underhållsstöd från Försäkringskassan. Du har då rätt till förlängt underhållsstöd om du studerar på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande. Detta kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_i...

Om du på grund av konflikter eller har andra svårigheter med dina föräldrar kan du kontakta socialtjänsten där du bor och be dem om hjälp. Om du går i skolan kan du vända dig till en kurator som kan hjälpa dig att ta kontakt med socialtjänsten.
I Malmö finns Plattform Malmö som du kan vända dig till, se länk nedan.

https://malmo.se/Service/Stod-och-omsorg/Stod-till-barn-och-unga/Samtals...

Hoppas du blev hjälpt av vårt svar och att det löser sig för dig på bästa sätt.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter