föräldrar förmågan(fosterhem)LVU

Hej!!idag den 2020-01-16 så ska vi till rätten om hemtagning av våra 2 barn.Och vi har två andra barn på ett annat fosterhem.socialen har prata om våran föräldrar förmåga och det har visat sig att socialen menar att vi brister i olika faktor,Men den 2019.04.12 så var vi på ett möte där vi frågade om fosterhemmets föräldrar förmåga om dom kollar upp deras??Men vi fick ett svar att dom kollar inte upp fosterhemmets förmåga?hur kan dom inte tänka på barnets bästa??och vad händer om det händer något som att ett barn tar sitt liv på fosterhemmet??detta hände 2019-01-30 av ett av våra barn tog sitt liv på fosterhemmet,Men ändå så tittar dom på våran förmåga men inte på fosterhemmets??nu idag(morse)så skickade jag in lite material till rätten men dom kollar inte upp detta förs dag där på.nu till min fråga.advokaten sa till oss att vi INTE ska ta upp om fosterhemmets förmåga utan socialen tittar enbart på eran förmåga.Jag sa till han detta måste ju vi påverka efter som då får vi aldrig hem våra barn,Utan socialen titta på våran förmåga och inte på fosterhemmets?HUR blir det då?varför är då detta med barnets bästa när dom inte tittar på fosterhemmets förmåga?då kommer vi aldrig att vinna för att få hem dom till oss??för då är det tydligen att socialtjänsten struntar i vad fosterhemmet gör med våra barn??

lilla jag

Kommentarer

Hej!
Ni har barn placerade i familjehem och är oroliga för att socialtjänsten inte undersöker deras förmåga att ta hand om era barn.

Enligt socialtjänstlagen skall alla familjehem var utredda och godkända av socialtjänsten innan de får ta emot barnplaceringar. Det som då utreds är om familjehemmet har förmåga att ge placerade barn den omsorg och omvårdnad som barn är i behov av samt tillgodose deras behov av skydd och säkerhet.
Det är viktigt att påpeka att en utredning av ett familjehem och en utredning av vårdnadshavares föräldraförmåga skiljer sig åt. En vårdnadshavare utreds utifrån sina möjligheter att tillgodose sitt/sina barns olika behov.

Familjehemmet utreds utifrån sin förmåga att ta emot placerade barn med olika behov och det är en djupgående utredning som genomförs innan familjehemmet kan bli godkänt.

Det är också viktigt att tillägga att när ett barn placeras i ett familjehem skall socialtjänsten ta hänsyn till att valt familjehem kan tillgodose just detta barns behov av stöd utifrån just det barnets situation.

Försöka att åter prata med ansvarig socialsekreterare samt ert och barnens juridiska ombud så att ni kan få svar på era frågor direkt från dem.
Vi hoppas att ni får svar som kan lugna er oro för hur barnen har det familjehemmet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter