Andrahandskontrakt

Hej! Undrar om jag har rätt till en lägenhet på andrahandskontrakt genom socialtjänsten trots att jag inte har barn pga att jag har hyresskulder?

Lägenhet

Kommentarer

Hej!
Du har frågor om andrahandskontrakt genom socialtjänsten som vi ska besvara så gott det går.

Om du på grund av hyresskulder har svårt att få en bostad och därmed riskerat att bli hemlös kan du vända dig till socialtjänsten för att ansöka om hjälp. Det är inte generellt så att detta innebär rätt till andrahandskontrakt utan kan i det akuta skeendet gälla andra typer av enklare boenden.

Det går inte att säga att det är en rätt att få en lägenhet genom socialtjänsten. Du har däremot rätt att få din sak prövad och du har rätt att lämna in en ansökan. Hur den kommer att tas emot och vilket beslut som kommer att fattas går inte att i förväg svara på.

Vårt råd är att du vänder dig till den socialtjänsten där du bor och frågar dem om hur du kan gå tillväga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter