Flytt till annan kommun

Hej!
Min mor har gått på socialbidrag i flera år. Nu har hon mist sin bostad när hennes föräldrar sålde huset där hon också bodde. Hon fick då flytta in hos en kompis och ex, exet har då slagit henne och nu vill hon flytta från kommunen. Men verkar inte som att hon får hjälp från någonstans. Vaken hemkommunen eller kommunen dit hon vill flytta verkar vilja hjälpa. Hon är väldigt nedstämd hela tiden och har även lite missbruksproblem. Vill bara att hon ska komma ifrån sin destruktiva omgivning och att hon ska få den hjälp hon behöver. Hur ska man gå tillväga för att flytta från en kommun till en annan?

Hjälplös dotter

Kommentarer

Hej!
Det är en besvärlig situation som du beskriver att din mamma befinner sig i. Vi ska försöka redogöra för vad som gäller och vad vi tror kan vara till hjälp för att din mamma ska kunna få det hon behöver för att få en drägligare livssituation.

Din mamma har som vi läser just nu ingen bostad, har varit utsatt för våld samt lite missbruksproblem. Enligt socialtjänstlagen, som alla kommuner har att rätta sig efter, ska en kvinna i din mammas situation kunna få hjälp och stöd. Ingen ska behöva bo på en plats där de utsätts för våld.

Det är viktigt att den kommun hon nu bor i tar emot hennes ansökan och att hon får ett beslut. Det är först då som hon kan överklaga ett beslut och på så sätt kan kommunens ansvar prövas av högre instans.

För en person som uppbär försörjningsstöd är det inte helt enkelt att flytta. Den nuvarande kommunen ska betala flyttkostnader och första månadshyran i en ny kommun. Men de ska även flytta över ärendet om personen kommer att vara i fortsatt behov av försörjningsstöd. Det måste också finnas en hållbar planering för hur den enskilde ska komma att kunna bli självförsörjande. Detta är för att kommuner inte ska kunna lämpa över ansvar för kommuninnevånare utan att först se till att den enskilda får den hjälp som hon behöver.

VI hoppas att din mammas situation kan redas ut och att hon får den hjälp och det stöd som hon behöver. Det hade ju varit det bästa även för dig, vi kan ana att din oro för din mamma upptar mycket av dig tid och energi. Det är svårt att se sin mamma fara illa.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter