Orosanmälan

Jag undrar vad som händer med personen man gör en orosanmälan på?
Vi misstänker drogmissbruk eller psykisk ohälsa.
Hen har inte pengar till räkningar och hyra längre.
Hen har ett barn i yngre tonåren. Men barnet bor mest hos sin pappa.
Vi i familjen vet inte hur vi ska hjälpa henne längre och vi har försökt flera gånger att prata med Hen men då är allt bra enligt Hen. Vi märker att hen ljuger hela tiden. Men vi ser att allt bara förfaller. Vi är oroliga för hens hälsa och vill inte att hens barn ska vara där.
Gör vi rätt om vi gör en orosanmälan?Kan ni hjälpa hen med ev behandlingshem samt räkningar? Vi vill inte göra det värre för hen. Vill att hen får behålla lägenhet och få hjälp.
Måste hen själv tacka ja till ev behandling eller ni kan tvinga hen? Om hen blir inlagd får hen då ekonomisk hjälp av er eller f-kassan?

Mvh från en mycket orolig familj

Orosanmälan

Kommentarer

Hej!
Ni beskriver en oro för en person som ni misstänker har drogmissbruk eller psykisk ohälsa och vad detta kan innebära för personens hälsa och ekonomi samt boende.

När en orosanmälan gällande en vuxen person inkommer till socialtjänsten tas kontakt med personen för att informera om uppgifterna i anmälan samt för att få höra hur personen ställer sig till uppgifterna. Därefter görs en bedömning om det finns behov av insatser från socialtjänsten. Om det finns behov av insatser erbjuds i första hand frivilliga insatser men om personen tackar nej kan ny bedömning göras. Om det då bedöms att personen har ett missbruk och riskerar att utsätta sin hälsa för allvarlig skada genom att tacka nej till stöd kan beslut tas att ansökan om tvångsåtgärder. (LVM, vård för missbrukare i vissa fall.) Det är dock viktigt att påpeka att det krävs både en utredning av socialtjänsten och läkarintyg gällande vårdbehov innan en ansökan kan göras.

Om ni känner oro för att ett minderårigt barn far illa hos personen bör ni göra en oroanmälan gällande barnet till socialtjänsten. Ni kan alltid ringa till socialtjänsten där barnet är skrivet och rådgöra och då göra en muntlig anmälan om ni råds att göra detta.

Vi hoppas att vårt svar är till hjälp för er och att den person ni känner oro för får det stöd och den hjälp hen eventuellt är i behov av.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter