Har mina avslöjanden grund för förtalsanmälan? mm

Hej

Jag är mamma till en pojke på snart 15 år med Autism men normalbegåvad. Det har visat sig att socialtjänsten varken anpassar möten, eller förbereder eller på annat sätt stödjer honom utifrån hans funktionsnedsättningar. Samt så ställer de frågor om varför han inte vill vara hos sin pappa INFÖR hans pappa. Finns en histora här där pappan våldfört sig på pojken tidigare, polisanmält två gånger men nedlagt då varken polis eller socialtjänst anpassat sina samtal/förhör.
de har även sagt när han en gång berättat om våldet att det är viktigt att ett barn älskar båda sina föräldrar. Det efter att han rymt vid upprepade tillfällen från sin pappa och från skolan då hans umgänge hos pappan ska påbörjas.
Jag själv har spelat in alla samtal och möten med socialtjänsten och ingen utav de anteckningar jag sen får i min hand överensstämmer med det inspelade materialet. hon antecknar aldrig något. Tydligt är att hon vid varje tillfälle utesluter de delar där jag ställer henne mot väggen, då hon inte kan svara och om någon annan i rummet från samma kontor talar om mig i positiva ordalag.
Nu har det också visat sig att i den utredning som just avslutats har hon skrivit ett utlåtande efter ett besök på sonens skola där de då svarar som referenspersoner...att det inte stämmer med vad som sades och jag har spelat in när skolan häpnar över vad hon skrivit att de ska ha sagt om mig. Inget stämmer och det är bara lögner. Jag har påtalat detta till hennes chefer och till kommunens högsta chef som INTE vill kännas vid detta och denna chef ber då socialsekreterarens gruppchef som också varit med under utredningen att utreda dels sin kollega men också sig själv och sitt arbete. Och de kommer trots mina bevis jag sänt de, alla inte ta bort något i utredningens dokumentation!?
Det är grova anklagelser och lögner hon säger att skolan sagt.
är detta grund för anmälan om förtal, och isf var anmäler jag det? Polis JO, IVO eller alla dessa instanser eller annan?
Pappan kommer använda detta när han snart IGEN kommer att stämma mig på vårdnaden. Så riskerna för mig men främst mitt barn/min tonåring om de inte gör rätt och drar tillbaka sina lögner är stora.
samt så placeras han i gruppen Barn och ungdom 0-12 år, får de göra så?

Tack

Anmälaren

Kommentarer

Hej!
Du beskriver att kommunikationen mellan dig och olika myndighetspersoner inte fungerar som du önskar och att du är orolig för att det kan innebära att din son och du inte får en rättvis bedömning.

Din känsla av att du blir illa behandlad kan ingen ifrågasätta men det går heller inte att utesluta att det handlar om kommunikationssvårigheter. Det är viktigt att det finns ett förtroende mellan vårdnadshavare och socialtjänst för att få till stånd ett bra samarbete och därmed kunna fatta beslut som att till barnets bästa.

Det är svårt att råda dig i hur du bäst går till väga för att få till stånd ett bra samarbete med socialtjänsten men ofta är det bra att försöka få till ett gemensamt möte så att alla parter kan uttala sig om sin uppfattning. Om din uppfattning efter ett eventuellt möte är att situationen är oförändrad kan du i första hand kontakta högsta verksamhetschef. Det finns inget som hindrar att du kontaktar IVO och för en diskussion med dem om de anser att en anmälan till dem är aktuell.

Vi hoppas ni kommer till en lösning av det, av dig, uppgivna problemet och att det framöver blir bra både för din son och för dig.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter