bilskatt

om man bor på landet där inga bussar går och ansöker om att få bilskatten blir det avslag eller godkänt. måste ju kunna sköta mina tider på af osv samt hämta o lämna umgängesbarn.

oskar

Kommentarer

Hej!
Du har frågor om försörjningsstöd och bilskatt. Vi känner inte till hur det är i kommunen du bor men i Malmö tillhör det inte vanligheterna att en person som har försörjningsstöd får ha bilen kvar eftersom det räknas som en realiserbar tillgång.

Du har alltid rätt att ansöka om en utgift. Därefter får du ett beslut och om det inte är gynnande för dig kan du alltid överklaga. När du ansöker om utgiften kan du framföra de argument som du skriver i din fråga, nämligen att det inte går bussar där du bor och att du behöver bilen för att söka jobb och för att hämta och lämna dina barn.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter