Vad gör man när i soc lyssnar på barnen längre utan tror mer på föräldarna

Vi har ett LVU placerat barn hos oss som har umgänge med sina bio föräldrar varannan helg -Barnet berättar för oss om hur umgänget varit och vad som har hänt är de varit på umgänge Ex vi äter inte frukost ,Vi behöver inte borta tänderna ,Vi brukar äta kl 22 på kvällen , Barnet kommer hem trött och hungrig och på dåligt humör för de äldre syskonen har sagt eller gjort saker som gör att vårt barn blir orolig och ledsen ..Barnet berättar själv för sin kontakt person på soc som tyckas strunta i vad barnet säg för att barnet vågar inte tala om för sin egna föräldar hur de känner sig och mår för då blir de arg och börjar bråka med barnet ..Barnet berättar även samma sak olika ställen ex Soc ,Bup:skolan och för oss ..och ändå hävdar SOC att barnet bara hittar på saker men det finns bevis från orosanmälan på de övriga barnen . EX droger sexuellt utnyttjande ,m,m
Hur ska man kunna hjälpa barnet på bästa sätt..

NEE Fosterhems mor

Kommentarer

Hej!
Det är förståeligt att du känner oro för det, hos dig placerade barnet, utifrån barnets beskrivning av situationen hos sina biologiska föräldrar.

Du skriver att barnet har pratat med sin kontaktperson inom socialtjänsten om situationen och att detta inte har inneburit någon förändring. Socialtjänsten har en skyldighet att hålla samtal med placerade barn samt att bedöma inkomna orosanmälningar. Därefter skall de fatta beslut om det finns behov av åtgärder eller om tidigare åtgärder är tillräckliga. Av din beskrivning verkar de ha gjort bedömningen att barnet inte far illa vid umgänget med sina biologiska föräldrar.

Det bästa du kan göra är att prata med de socialsekreterare som är handläggare i ärendet angående din oro och komma överens om hur du bäst kan stötta barnet inför umgänget med sina biologiska föräldrar.

Vi hoppas att kontakten med ansvarig socialsekreterare kan vara till hjälp så att du inte skall behöva oroa dig när barnet har umgänge med sina biologiska föräldrar.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter