Möbelbidrag

Hej
Min son fick 2000 i möbelbidrag, köpte uteslutande begagnat i olika Facebookgupper. Finns det någon regel som säger att man måste uppvisa kvitto för köp av privatpersoner? Hans handläggare säger att det dras 2000 från hans norm för februari om han inte inkommer med kvitton.
Far

Orolig far

Kommentarer

Hej!
Du har frågor om kvitton för köp av möbler och undrar om din son måste visa kvitton även om det är köp av begagnade möbler av privatpersoner.

När din son blev beviljad försörjningsstöd för möbelinköp ska det ha framgått av detta beslut hur redovisningen av inköpen ska göras. I regel ska en person som köpt möbler uppvisa kvitton, även om en köpt begagnade möbler av privatpersoner. Ett handskrivet kvitto är också godtagbart.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter