Provtagning

Ifall urinprov visar positivt, vad sker då? Kontaktas polisen angående fallet då?

Kompis

Kommentarer

Hej!
Du har frågor kring om polisen kontaktas utifall att ditt drogtest är positivt.

Om du går i någon form av behandling eller har fått drogtester som en åtgärd från socialtjänsten så råder sekretess. Om brottet som begåtts underskrider ett års fängelsestraff, vilket ju ringa narkotikabrott gör, kan inte sekretessen brytas. Om du däremot hade berättat för någon om ett brott som ger mer än ett års fängelse, till exempel att du mördat någon, då bryts sekretessen och socialtjänsten måste då anmäla detta till polisen.

Du kan alltså lämna urinprov utan att detta kommer att medföra att du blir polisanmäld. Hoppas att du även får annan hjälp om du önskar detta. Urinprov i sig är ju sällan till hjälp för att sluta med droger.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter