Försörjningsstäd

Hej jag ska ha mitt 1a barn. Pappan bor 40 mil bort. Vi kommer inte bo tillsammans. Han kommer betala underhåll som vi fixar själv ej Fk. Jag har försörjningsstöd.
Frågor:
Har jag rätt till späsbarnsutrustning? Hur mkt är norm att söka?
Ska jag uppge barnbidrag och underhåll som inkomster?
Kan jag få ek bistånd för resor m tåg tex 1 g/månad för att mitt barn ska ha kontakt m pappan?
Jag är orolig för ekonomin...

Mycket att tänka på

Kommentarer

Hej!
Så spännande för dig att bli mamma. Vi förstår att det kan vara oroligt med den ekonomiska biten och vi ska göra vad vi kan för att svara på dina frågor.

Du skriver att du har försörjningsstöd, då har du möjlighet att ansöka om spädbarnsutrustning. Hur mycket du kan beviljas beror på hur din situation ser ut och detta är en individuell bedömning. Högsta belopp för utrustning under barnets första levnadsår är 9100 kronor.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd skall du uppge alla inkomster som du har. Barnbidrag och underhållsbidrag räknas som inkomst.

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd för resor. Socialtjänsten gör en individuell behovsprövning och fattar beslut därefter. Vid avslag har du alltid rätt att överklaga beslutet.

Hoppas du har fått svar på dina frågor. Annars kan du vända dig till din socialsekreterare som kan svara mer specifikt utifrån din situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter