Anklagelser om missbruk

Att påstå att man luktat alkohol fast man inte gjort att man missbrukar fast man inte gör det och skriva ner dessa obevisade lögner är det ok ? När man bara sökt akut bostad???

Miss Brukare

Kommentarer

Hej!
Tjänstemän i myndigheter får inte dokumentera annat än vad som är relevant för ärendet och vilar på saklig grund. Tjänstemannens personliga omdömen/antaganden hör inte hemma i en utredning.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter