Behandlingshem - sjukskrivning?

Jag har en fråga angående behandlingshem för ex. Självskadebeteende. Jag har nu sjukpenning på heltid och funderar på om behandlingshem skulle vara ett alternativ för mig. Har jag rätt att ha kvar min sjukpenning även om jag söker behandlingshem via kommunen? Jag ska tillbaka till jobbet när jag är tillräckligt frisk. Eller är det någon annan ersättning man får?

Becca

Kommentarer

Hej!
Som vi förstår det är du sjukskriven till följd av ditt självskadebeteende.

Du har rätt att ansöka hos socialtjänsten om behandlingshem för att få hjälp med ditt själskadebeteende. Om socialtjänsten beviljar din ansökan har vi svårt att se att du inte skulle få fortsatt sjukpenning från Försäkringskassan då insatsen är en del i din rehabilitering tillbaka i arbete.

Du bör dock kontakta din handläggare på Försäkringskassan och diskutera just ditt fall.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter