IVO eller JO och Socionomprogrammet (tillräcklig kompetens)

Hej!
Tror Soctanterna att socionomprogrammet + BBiC ger tillräcklig kompetens för att göra rättssäkra barnutredningar?
(Socionomprogrammet är en väldigt bred utbildning.)

Hur tänker Soctanterna att Socialtjänst ska kunna förbättra förtroendet hos medborgarna?

Ser att ni hänvisar till IVO vid felaktigt bemötande. Är JO tillsynsmyndigheten att vända sig till om man anser att handläggare inte tillämpat befintlig lag?
Finns det någon generell regel hur klienter ska veta om de ska vända sig till IVO eller JO eller polisen för att uppnå framgång och förändring?

JAN - OVE

Kommentarer

Hej!
Soctanterna är ett forum som ska vara till hjälp för att svara på frågor om socialtjänsten och förekommande frågor. Vi är inte till för att värdera utbildningar eller bedöma utredningsmetoder.

Din andra fråga kan vi inte svara på då det inte är vår uppgift att bilda opinion eller påverka.

Du kan läsa på IVOs och JOs hemsidor om hur de arbetar och med vilka frågor. Därefter kan du själv avgöra var du anser att just din klagan passar bäst in. Om du vill anmäla till polisen för att en åklagare ska avgöra om det begåtts ett brott får du vända dig till polisen.

https://www.ivo.se/
https://www.jo.se/sv/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/

Vänligen
Soctanterna

Soctanter