Hur kan man göra

Har har en pojke som har fått autism. han har inte gått i skola så mycket under dom här åren. Nu är hans mående riktigt kasst. Skola och socialen menar på att jag ska prata å motivera att gå dit. Är inte så jätte lätt med hans diagnos. Ju mer jag tjatar ju oroligare blir han. Då blir hans mående ännu sämre. Jag gick i nån sorts familjehjälp i ett års tid å slutade i somras då dom tyckte jag hade nåt mitt mål. Skolan anmäler ju så fort dom tycker jag inte får iväg honom. Börjar faktiskt bli rätt jobbigt. Bup har även sagt att han klarar inte en vanlig skola men rektorn lyssnar inte. Vad kan hända om jag inte får iväg pojken för hans mående å soc säger dom är lite oroliga. Kan dom då ta pojken ifrån mig fast jag verkligen gör allt jag kan. Han kan liksom inte hjälpa han mår så här..å det är inte trots som skolan verkar tro. Tacksam för svar

Anna

Kommentarer

Hej!
Vi förstår att du och din son befinner er i en besvärlig situation. Vi kan inte svara på individärende utan mer generellt.

Du skriver att din son har diagnosen autism. Personer med Autism har rätt till stöd enligt LSS. Din son kan få råd och stöd samt rätt till personlig assistent, ledsagarservice och kontaktperson.

Avseende skolan så är det dennes uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. När en elev har behov av stöd för att nå målen för utbildningen ska hen ges sådant stöd. Rätten att få stöd är lika stark som rätten att få undervisning.

Vi föreslår att du kontaktar vård och omsorg i din kommun för att få mer information kring lagen om LSS.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter