När elbolag kontaktar socialtjänsten.

Hej. För ett par månader sedan var vi bortresta så elen blev inte betald den hade jah inte autogiro på.
Men betalade direkt när jag såg.

Nu kom de brev från elbolaget att ja hsr missat faktura och dom kommer kontakta min kommun? ( den här gången blev det ett missförstånd mellan de nya el bolaget ja bytte till) dock är den betald.

Men eftersom det inkommit 2 brev om obetald räkning vad kan hända?? Jag har bra ekonomi inga problem alls..

Cecilia

Kommentarer

Hej!
Vi förstår att detta kan verka konstigt.

Ett elbolag har alltid skyldighet att kontakta socialtjänsten innan de får stänga av elen. Detta med anledning av att det kan finnas barn i boendet som inte ska lida nöd på grund av en stängning av elen.

Elbolagen måste också uppmana till betalning av obetalda räkningar flera gånger, innan elen får stängas av. Det får inte heller bara handla om en enda missad räkning.

Som vi ser det kommer det nog inte att hända mer i ditt ärende då fakturorna nu är betalda.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter