Överklagan

Min dotter är placerad enligt LVU. Tingsrätten har gett vårdnaden till familjehemmet. Ett beslut som jag nu överklagat. Om hovrätten ger mig rätt, kan soc överklaga eller vidta andra åtgärder?

Lollo

Kommentarer

Hej!
Det är enligt 54 kapitlet 3 § tillåtet att överklaga hovrättens beslut i en fråga, detta innebär dock inte att Högsta domstolen kommer pröva målet. Enligt RB 54:9 § krävs nämligen prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska ta upp frågan.

Bestämmelserna om när Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd finns i RB 54:10 §, dessa säger att prövningstillstånd endast medges om målet antingen är:
"Av vikt för rättstillämpningen", eller det finns "synnerliga skäl" till sådan prövning.
Att ett mål är "av vikt för rättstillämpningen" innebär att lagen antingen är oklar eller annars kräver ny lagstiftning.
"Synnerliga skäl" innebär antingen resning (att målet måste tas upp ännu en gång och ändras) eller domvilla (att det förekommit grova formella fel under rättegången).

Om någon av dessa inte föreligger, kommer Högsta domstolen inte heller ta upp fallet till prövning.

Hoppas svaret ger lite klarhet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter