Hejsan akut hjälp gravid och utsatt

Frågan är redigerad då den innehöll personuppgifter.

Hjälpsökande

Kommentarer

Hej!

Vi ser innehållet i frågan som oroväckande och allvarligt och bedömer att det i första hand är ett polisiärt ärende. Informationen har därför lämnats över till polisen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter