Flytta

Hej, kan man flytta till en annan kommun även om man varit i aktuell utredning hos socialtjänsten ang sina barn? Den lades ner för några månader sedan, men är rädd att det ska bli LVU även om jag flyttar.

Jag trivs inte där jag bor nu pga många anledningar och dessutom sökt jobb i den andra kommunen.

Kan man ringa soc i den kommunen man bor i nu och säga att man ska flytta och hur dem ser på det? Eller hur jag man göra? Känner mig fast pga detta.

Hej

Kommentarer

Hej!

Det kan finnas många anledningar till att man vill flytta från en kommun till en annan. Du nämner att du inte trivs där du bor nu och att du sökt arbete i annan kommun.

I Sverige har vi fri rätt att flytta vart vi vill så länge man har ordnat för sig med boende i den kommun man vill flytta till.

Du säger att det varit en utredning på dina barn i den kommun du bor i nu men att den nu är nedlagd. Även om det funnits en öppen utredning hade du och dina barn kunnat flytta till annan kommun. Din nuvarande socialtjänst hade då fortsatt sin utredning eller överfört den till den nya kommunens socialtjänst.

Om du känner dig osäker kring förhållandena kring dina barn så kontakta socialtjänsten där du bor. Men känn dig fri att flytta vart du vill.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter