Pendling med barn?

Hej.

Glömde ställa en till fråga i mitt förra meddelande. Finns det rekomendationer för hur långt pendlingsavstånd det är vid växelvis boende för barn? Tänker främst till förskola om föräldrarna pga bostadsbristen hamnar i olika kommuner. I malmö kan det ex ta nästan 30 min med buss från en stadsdel till en annan, så det känns rimligt. Men är det rimligt att pendla med barn under 5 år tills man hittat bättre lösning om pendlingstiden är upp till50 min beroende på hur tåg/buss går?

G

G

Kommentarer

Hej!
Växelvis boende kan vara mer lämpligt när föräldrarna bor i samma kommun, då barnets vardag kan blir omständligt eller påverkas negativt med lång pendling.

Fokus ska vara på barnets bästa. Barnet ska kunna gå kvar i skolan/förskolan och träffa sina kompisar, delta i sina fritidsaktiviteter mm. Det är inte för barnets bästa, att slitas från sin vardag, trygghet och stabila tillvaro.

Vi Soctanter känner inte till några rekommendationer för pendling med barn. Vi tänker att man alltid måste se till barnets bästa samt vilken ålder barnet har och göra en bedömning om den tid sträckan tar är rimlig.

Du kan kontakta Familjerätten via deras rådgivningstelefon på 040-345248 för att diskutera med dem om just er situation.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter