Hur trångt är ok att bo?

Hej.

Finns det några riktlinjer över hur trångtan får bo ihop med barn? Är det exempelvis ok att om man inte är boendeförälder bor på 25 kvadrat studentlägenhet och har 2 barn under 5 år övernattandes hos sig 3-4 nätter per vecka, eller ses det som olämpligt? Ska tillägga att det är gemensam vårdnad över barnen. Verkar nämligen som vissa hyresvärdar som hyr ut lägenheter till studenter är ok med det medan vissa kräver minst 30 kvadrat.

G

G

Kommentarer

Hej!
Det låter onekligen trångt att bo en vuxen och 2 barn på 25 kvadratmeter men det finns inga rättsliga bestämmelser hur många man får bo i en lägenhet. Om det finns bestämmelser regleras detta i det hyresavtal som finns mellan hyresgästen och hyresvärden.

Enligt normen skall varje familjemedlem ha eget sovrum men det är långt ifrån alla som har den möjligheten idag med den bostadsbrist som råder och kostnadsläget för bostäder.

Enligt en granskningsrapport som utgivits av Riksrevisionen finns inga tecken på att trångboddhet ökar risken för ohälsa och dåliga skolresultat.

https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/...

Barnen som du nämner i din fråga är dessutom under 5 år och har inte börjat skolan ännu. Behoven av eget rum eller någonstans att kunna dra sig undan ökar med åldern.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter