Orosanmälan

Kan en vårdnadshavare göra orosanmälan på den andra vårdnadshavaren?

Undrande

Kommentarer

Hej!
Om man är orolig för att ett barn far illa eller riskerar att fara illa gör man en orosanmälan till Socialtjänsten där barnet bor. Socialtjänsten har då till uppgift att göra en bedömning om det finns skäl att inleda utredning.
I anmälan beskriver man vad oron avser. Anmälan görs alltså inte mot en vuxen utan gällande barnets situation.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter