Flytta till annan kommun

Hej!
Läst om vad kan det ske till annan kommun inom Sverige när man redan har en pågående utredning på Soc. Hur är det i Malmö kommun då? Om någon flyttar till Malmö, så fortsätter ni där då?
Tack
Luci

Luci

Kommentarer

Hej!
Du undrar om socialtjänsten i Malmö fortsätter en pågående utredning om personen flyttar till Malmö.

Det beror givetvis på var utredningen handlar om men vanligtvis gäller att den kommun som påbörjat en utredning ska fullfölja denna. Det gäller i hela Sverige, inte bara Malmö.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter