Fråga om orosanmälan från polis till soc

Hej, min dotter fick en orosanmälan till soc genom polisen. Polisen var på ett ärende hos min dotter, då hon hade bränt upp sin dagbok och som utvecklat rök. I anmälan står att det var misär i lägenheten och polisen kunde inte avgöra om det var av droger eller mående. De säger även att de skjutsat min dotter till psyket en gång. Beredskapen på soc tog emot denna anmälan vid 6.30 tiden. Soc skriver att handläggare är på plats om någon timme, men de verkar inte brytt sig om anmälan. Jag hittar min dotter död på kvällen dagen efter. Ingenting har gjorts från soc sida. Frågan är nu vad har soc för ansvar i detta?

Kajsa

Kommentarer

Hej!

Vi vill börja med beklaga sorgen och vi hoppas att du får stöd och hjälp i din sorgebearbetning. Att ta reda på hur en så tragisk händelse kunnat ske är för många ett viktigt steg i sorgeprocessen. Vi hoppas att vi kan ge någon hjälp på vägen.

Vi tycker att du ska anmäla det inträffade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. De kan då granska ärendet och utröna vems ansvar som brustit.

Du skriver att polisen tagit med din dotter till psykiatrin en gång så psykiatrins roll i händelseförloppet behöver ju också utredas. IVO utreder även sjukvården men även sjukvårdens ansvarsnämnd kan kontaktas för att utreda.

Socialtjänsten har inte möjligheter att tvinga sig på en vuxen person som inte vill ha hjälp. Om det finns missbruk med i bilden kan socialtjänsten göra bedömning att personen som nekar till frivilliga insatser behöver bli läkarbedömd. Om läkarbedömningen visar att personen riskerar sitt liv genom missbruk kan tvångslagstiftning sättas in och ett omhändertagande enligt LVM kan vara tillämpligt.

Om en person lider av psykisk ohälsa så har sjukvården möjligheter att tillämpa tvångslagstiftning, då enligt LPT, detta görs om personen riskerar att skada sig själv eller andra och inte frivilligt går med på att vårdas inom psykiatrin.

Hoppas du har fått någon idè om hur du kan gå vidare för att få svar på vilket ansvar socialtjänsten har för det inträffade.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter