Flytta till 18 årig syster från familjehem eller fosterhem

Kan en Tonåring själv begära att hen vill flytta från fosterhem till sitt syskon som är fylda 18 år skall tillägga att syskonet har bott i samma fosterhem.Syskonet har anmält fosterhemmet för polisen .Artonåringrn har bostad o arbete.
Tacksam för snabbt svar

Gudrun

Kommentarer

Hej!

Du undrar om en placerad ungdom kan flytta till sitt myndiga syskon.

Socialtjänsten utreder om en vuxen person ska bli familjehem. Om artonåringen vill utredas för en placering ska hen kontakta socialtjänsten och förklarar detta.

Socialtjänsten kan även göra annat för att tonåringen ska kunna få mer tid tillsammans med sitt vuxna syskon. Exempelvis övernattningar och umgänge. Be ungdomen prata med sin socialsekreterare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter