Morfar som undrar barnets rätt att med sig en person vid samtal

Hej!
Mitt barnbarn skall ha ett samtal med två handläggare från socialförvaltningen. Barnet är 8 år gammalt. Hon får inte ha någon med sig. Då det är en del i en vårdnadsutredning är vårdnadshavare eller annan nära person inte så lämplig. Kan hon kräva att få ha någon vuxen med sig som hon litar på men inte är någon närstående. Skulle var tacksam för svar och vilket lagrum motsv som svaret stödjer sig mot.

Orolig morfar.

Morfar som undrar barnets rätt att med sig en person vid samtal

Kommentarer

Hej!
Vi förstår det som att du frågar efter vilka rättigheter ett barn har att ha med sig någon annan vuxen än sina vårdnadshavare vid samtal.

Ett barns önskemål ska beaktas efter ålder och mognad, enligt SoL § 10. När familjerätten gör utredning brukar det vara fördel att de har enskilda samtal med barnet, vanligtvis går man igenom hur utredningen ska läggas upp så att både vårdnadshavare och barn är delaktiga i planeringen.

Familjerättssekreterare är vana vid barnsamtal och känner väl till de dilemma som det är att vara barn i en vårdnadstvist. Ett råd är att ni eller vårdnadshavare tar kontakt med de handläggare som har ärendet och diskuterar med dem.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter